Lah-jih身世kap親人:台灣第一本台語文三代人的家族史

點閱:1

其他題名:台灣第一本台語文三代人的家族史 台灣第1本台語文三代人的家族史

作者:蕭平治著

出版年:2020[民109]

出版社:前衛出版社出版 紅螞蟻圖書總經銷

出版地:臺北市

格式:PDF,JPG

ISBN:978-957-801-887-7 ; 957-801-887-8


台灣第一本
台語文三代人的家族史
 
台灣母語振興者Lah-jih
上親切活跳ê庄跤囡仔家族史
 
台語文運動者蕭平治堅心傳承母語、用台語創作。對國校老師退休了後,家己學台語文拼音,佇90年代電腦網路起行的時陣,開發電腦拍字軟體,編寫教材、起網站blog,為著台語文運動拍拼奉獻二十外冬,持續推sak台灣主體性ê台灣學(Taiwanology)。
 
這本《Lah-jih身世kap親人》,是伊家族kap身世ê紀錄,透過上純粹、上媠氣ê台語書寫,寫出家己ê家族歷史,見證台灣佇清國、日本時代到今仔日ê中華民國三段殖民統治之下,台灣人民ê生活點滴,會使講是台灣殖民史ê縮影。
 
蕭平治(Lah-jih)佇本冊寫出祖厝歷史變遷、爸母慈愛ê事蹟、兄弟ê溫暖親情,mä有Lah-jih伊tī學校讀冊ê趣味代誌。內面有真濟話語是漸漸拍無去、已經失傳ê台灣話,這lóng是人類文化學kap 民俗學會當去研究ê好材料。這本冊定著是台語語言學真寶貴ê語料,同時也是台灣家族歷史書寫、歷史研究ê珍寶。

作者簡介
 
蕭平治(Siau Lah-jih)
 
生日:1941年8月8日(農曆閏6月16日)
E-mail:lahjih@gmail.com
 
學歷:
彰化縣田中第一國民學校
省立彰化中學初中部
省立台中師範學校普師科:1962
省立台中師範專科學校師資科
 
經歷:
1962.8~1977.7彰化縣三潭國小教師
1977.8~2005.7彰化縣田中國小教師
2000.7~2005.8彰化縣本土語言種子教師
2002.7~2005.8彰化縣國教輔導團台語輔導員
2002.7~2005.8彰化縣本土語言師資培育講師
2002.9.28服務40年獲教育部資深優良教師獎
2002.9.28彰化縣91年特殊優良教師 (師鐸獎)
2002.11~2005.8彰化縣國小台語教材教學諮詢委員
2002.12.26~2003.12.25教育部國語推行委員會委員
2003.12~2004.1教育部「調查國民中小學閩南語教科書或教材用字計畫」工作小組委員
1962.8~2005.8彰化縣田中國民小學退休
2005.9~2019彰化縣國教輔導團 台語輔導顧問
2008~2012彰化縣本土語言推動委員會委員
1996.1.1~2019財團法人半線文教基金會董事
2001.9.9~2007.8台灣羅馬字協會第一、二、三屆理事
2006.2.1~2010.7.31中山醫學大學專業技術講師
 
台語文教學經歷:
1991年5月,佇一个鄉土文化研習營,接觸台語音韻十五音ê教學,tō投入台語音韻ê研究。並chiâⁿ做彰化縣母語教學種籽教師。
1993年歇熱,接觸鄭良偉教授「羅漢lām寫」台文觀念,寫出第一篇台文作品「阿爸ê鹿角煙吹」tō受著肯定,開始台文寫作ê興趣。
1995年7月,為著台文寫作,開始學電腦,應用台文輸入法寫作,愈寫愈趣味愈寫愈進步。
1998年6月《台灣俗語鹹酸甜二百五十串》獲教育部『獎勵漢語方言研究著作』佳作獎狀及獎金五萬元。

 • 志榮公_崁頂庄ê記智1948-1960(p.11)
 • 志榮公厝地_崁頂廷光公-輝騰公-志榮公厝宅記憶(p.22)
 • 志榮公_祭文(p.29)
 • 阿媽_阿媽(p.31)
 • 阿爸_阿爸ê鹿角薰吹(p.35)
 • 阿爸_挨弦仔(p.38)
 • 阿爸_阿爸做忌(p.47)
 • 阿母_ Ī--ā ê DNA(p.51)
 • 阿母_今仔日ī--ā做忌(p.55)
 • 大兄_大兄(p.56)
 • 大兄_阿里山縣長——懷念大兄(p.61)
 • 大嫂_平凡偉大的母親(p.80)
 • 大嫂_感謝大嫂(p.82)
 • 大嫂_蒜仔炒煙腸(p.85)
 • 二兄_唱歌ê啟蒙老師(懷念二兄)(p.88)
 • 二嫂_二嫂感謝你(p.92)
 • 二嫂_門縫ê祕密(p.95)
 • 三兄_三兄(p.98)
 • 三兄_剉甘蔗(p.104)
 • 四兄_四兄ê修了證書kap思ひ出(p.109)
 • 四兄_Harmonica kap Violin(p.123)
 • 蕭平治_一年仔生放屎糊房間(p.126)
 • 蕭平治_人生第一張しゃしん(寫真)(p.130)
 • 蕭平治_64年前ê舊相片(p.133)
 • 蕭平治_狀元(p.135)
 • 蕭平治_惡補10個月kap鄭來生老師(p.140)
 • 蕭平治_放牛食草牛仔班(p.150)
 • 蕭平治_塗豆1甌5角——chah飯包ê日子(p.156)
 • 蕭平治_咱人6月16(p.161)
 • 蕭平治_1961年國民小學教員(p.163)
 • 蕭平治_大霸尖山叫魂記(p.165)
 • 蕭平治_思母(p.178)
 • 蕭平治_音樂、音響、sim-sek、sńg(p.184)
 • 蕭平治_八月15暝(p.194)
 • 蕭平治_70足歲生日感言(p.196)
 • 蕭陳敬 十二生相歌(p.209)